1 Followers
26 Following
groundolive85

groundolive85

SPOILER ALERT!

4 obowiązki banku względem kredytobiorcy, o których musisz wiedzieć

Każdy zdaje sobie sprawę, że żeby wziąć kredyt czy też pożyczkę przyszły kredytobiorca musi spełniać konkretne wytyczne w stosunku do banku. Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji kredytobiorca może przypuszczać, że otrzyma pozytywną decyzję. https://penzu.com/p/a80f3826 Nierzadko nie pamiętamy przy tym, że instytucja bankowa również posiada ściśle określone obowiązki wobec klientów. W niniejszym artykule dowiesz się z jakich obowiązków to bank musi się wywiązać względem klienta.

zwrot prowizji bankowej Udzielanie informacji na temat poszczególnych ofert
Jednym z podstawowych obowiązków instytucji bankowej wobec kredytobiorcy jest udzielanie zasadniczych jak również potrzebnych danych odnośnie ofert konkretnej instytucji bankowej. Nie ulega wątpliwości, że, bank powinien udzielać informacji w sposób jasny i prosty - tak, żebyś nie miał żadnych zastrzeżeń a także obiekcji. zwrot prowizji bankowej W tym celu osoba zatrudniona w banku posłuży się tzw. formularzem informacyjnym, który musi obejmować następujące kwestie:
-czas obowiązywania pożyczki
-całkowita kwota kredytu
-rzeczywista roczna stopa oprocentowania
-wytyczne spłacenia kredytu
-następstwa powstające z nieterminowej spłaty kredytu
Trzeba mieć świadomość, że w przypadku, gdy konkretny bank nie wywiąże się z takiego zadania możesz zgłosić to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź do Rzecznika Finansowego.

Przekazywanie informacji o zmianie w kosztach

Dotyczy to przede wszystkim kredytów na zakup mieszkania . Instytucja bankowa ma obowiązek zawsze informować Cię o wszystkich przemianach jakie zachodzą w kosztach kredytu. Masz prawo otrzymywać takiego rodzaju informacje na piśmie albo drogą elektroniczną. Dodatkowo instytucja finansowa powinna załączyć dodatkowo nowy harmonogram spłaty kredytu.

zwrot prowizji bankowej Odstąpienie od umowy kredytowej do 14 dni

Pracownik banku ma obowiązek poinnformować cię, , że masz prawo do wypowiedzenia umowy do 14 dni od czasu zawarcia umowy, jak również na temat, że bank zobowiązany jest do zwrócenia Ci wszystkich wydatków z wyjątkiem odsetek naliczonych za ten okres.

Zwrot pieniędzy w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zadecydował, że banki mają obowiązek zwrócić kredytobiorcy, który uregulował swoje obciążenie przed czasem część pieniędzy wynikających w szczególności z należności administracyjnych, składek na ubezpieczenie jak również prowizji.
zwrot prowizji bankowej Decydując się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, musisz mieć na uwadze nie tylko to jakie wytyczne Ty musisz spełnić wobec instytucji bankowej. Równie ważne okazuje się być zapoznanie się także z obowiązkami, z których to placowka bankowa powinna się wywiązać.